sessió IV: construcció d'un dramaturg de ficció al teatre