Idees literàries a la "Rondalla de Rondalles", de Lluís de Galiana

Època: 
Il·lustració

MOLL, Antoni Lluís. «La Rondalla de rondalles (1767), de Lluís de Galiana: idees literàries i estructures narratives». A: El (re)descobriment de l’edat moderna. Estudis en homenatge a Eulàlia Duran. Barcelona: PAM, 2007, p. 463-476.

Arxius adjunts: