Apologia de l’idioma cathalà, vindicant-lo de les impostures d’alguns estrangers que lo acusen d’aspre, incult i escàs

Horizontal Tabs

Investigador encarregat: