Silva rhetoricae: diccionari de termes retòrics

Tipus recurs: 
Directoris