matar

Fitxes de refranys

Mostrant 41 - 60 de 84 (pàgina 3 de 5)
Textordenació descendent Llengua o varietat
Lo març va gelar sa mare, i son pare el va matar de calor català
Març marcell, no m'has mort cap vaca ni vedell, ni truja, ni porcell; vindrà l'abril que te'n matarà més de mil català
Març marçot mata l'ovella i el corderot i el rabadà si pot català
Març marçot, mata l'ovella i el borregot, i la vella si pot[,] i vindrà l'abril i te'n matarà més de mil català
Març marçot, no m'has pogut matar cap ovella ni cap anyellot; [y marzo respondió:] Calla, que amb dos que me'n queden i dos que en manllevaré a l'abril, encara te'n mataré més de mil català
Març, marcell, | no m'has mort cap vaca ni vedell, | truja ni porcell, | cabra ni cabrit; | malhaja ara que ets finit català
Març, marcer, | mata sa mare en lo llavaner català
Març, marçot [/], mata l'anyell i l'anyellot [/] i la vella a la vora del foc català
Març, marçot, mata l'ovella i l'anyellot català
Març, marçot, mata l'ovella i l'ovellot, i el pastor si pot català
Març, marçot, [/] mata l'ovella i l'ovellot [/] i la vella a la vora del foc, [/] i la jove si l'hi trob català
Març, marçot, | mata l'ovella i l'anyellot, | i la vella prop del foc, i la jove si la hi trop català
Març, marçot, | mata la vella a la vora del foc, | i la jove si pot català
Març, marçot, | no m'has mort | cap cabra ni cabridot català
Març, marçot, | no m'has mort | cap ovella ni borregot català
Març, marçot, | no m'has pogut matar | cap ovella ni ovellot, | sinó una pelada | que mal llop l'hagués calada català
Março matou a mãe na cama portuguès
Marzo marciaor, mátales al agua y esfuéllales al sol asturià
Marzo sacou a madre ó sol e matoa dun pedrazo gallec
Neu abans de festes, mata persones i bèsties català

Pàgines