quaranta dies
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 61 - 80 de 138 (pàgina 4 de 7)
Textordenació ascendent Llengua o varietat
Se piove per Santa Bibiana [/] piove quaranta dì e una settimana italià
Se piove il giorno dell'Ascenzione [/] per quaranta giorni non siamo senza italià
Se piov par la Zariola [/] quaranta dè l'inveran in s'arnova romanyès (varietat de la regió italiana de la Romanya)

Se pioèuva 'l dì d'Santa Bibiàna pioèuva quaranta dì e 'na stmana

emilià (varietat de la regió italiana de l'Emília)
Se pioaut lo dzor de Saint Medard, [/] I piouvret quarenta dzor de fila francoprovençal d'Itàlia
Se la gnot dai cuarante martars al glaçe, s’integnarà il frêt ancjmò par curante dîs friülà
Se feit solei lo dzor de Saint Ors [/] L'Iver dure incò quarenta dzor francoprovençal d'Itàlia

Se ciêuve a Santa Bibiann-a, ciêuve quaranta giorni e unn-a settimann-a

lígur (varietat de la regió italiana de la Ligúria)
Se c'è la piena il dì dell'Ascensione, dura quaranta giorni nel letto del fiume italià
Se al svinte a san Valantìn, par cuarante dîs a nol à fin friülà
Se 'l pief 'l dì de l'Ašenša [/] per caranta dis no sion zenza ladí (dolomític)
Schi plova l'Ascensiun, plova quaranta dis; [/] schi plova a Tschinquaisma, plova tschinquanta dis romanx (retoromànic de Suïssa)
Scha plova il di da l'Ascensiun, schi plova quaraunta dis a la lungia romanx (retoromànic de Suïssa)
Santa Bibiana, quaranta di et [sic] una settimana italià
Sant Bernabé, | quaranta dies plogué, | al davant o al darrer català
San Valentin ghirlando, cuarante dîs al so comando [/] e se nol svente chel dì, al svente ancjmò di pì friülà
San Valentin ghirlande, par cuarante dîs comande. [/] Ghirlà, no ghirlandà, cuarante dîs al ûl comandà friülà
San Marc di ghirlande, par cuarante dîs comande friülà
San Gallo [/] quaranta dì durallo italià
San Catalde quaranta jurne chióve e quaranta jurne fé càlede pullès (varietat de la regió italiana de la Pulla)

Pàgines