quaranta dies
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 41 - 60 de 138 (pàgina 3 de 7)
Text Llengua o varietatordenació descendent
Santa Bibiana, quaranta di et [sic] una settimana italià
La pioggia d'aprile dura quaranta giorni italià
Se piove per Santa Bibiana [/] piove quaranta dì e una settimana italià
A la Santa Croce il tempo mena quarantena [sic] italià
Santa Bibiana, quaranta giorni e una settimana italià
Terzo (quarto) aprilante [/] quaranta dì durante italià
Se c'è la piena il dì dell'Ascensione, dura quaranta giorni nel letto del fiume italià
Il vento que soffia a santa Bibiana soffia per 40 giorni ed 1 settimana italià
Quand la Candelouso luserno, [/] Quaranto jour après iverno occità

L'aguilàs [/] de quaranta jorns es pas las

occità
Desempuich la Candelèro [/] Quaranto dìes d'ibèr que i a encouèro, [/] L'ours alabets qu'ei entutat: [/] Si hè sourelh, aquet dìe, que plouro [/] E dits que l'ibèr ei darrè; [/] Si mechant tems hè, [/] Que dits que l'ibèr ei passat occità
Quand Nosto-Damo luserno, [/] Quaranto jour iverno occità
Lou jour de la Chandeliero, [/] Chau grand fre o grand neviero: [/] Senoun l'ours sort de sa taniero, [/] Fai tres tours, [/] E rintro pèr quaranto jours occità
Pèr Nouesto-Damo de Fenòu, [/] Se noun nèvo, plòu: [/] O plòure o neva, [/] Quaranto jour n'avèn enca occità

L'aguilàs [/] plòu quaranta jorns a mai es pas las

occità
Se l'abrihando es ventouso, n'i'a pèr quaranto jour occità
Quand plòu pèr sant Medard, [/] Plòu quaranto jour plus tard occità
Quand Nosto-Damo luserno, [/] Quaranto jour iverno; [/] Luserne ou nou, [/] Lous quaranto jours i sou occità
Quand fai soulèlh pèr N.-D. Chandelièiro, [/] Lou loup de qranto jours ne quite sa tanièiro occità
Quand plòu pèr sant Gervai, [/] Dins quaranto jour plòu mai occità

Pàgines