bon temps
Category: 

Fitxes de refranys

Mostrant 321 - 340 de 1802 (pàgina 17 de 91)
Textordenació descendent Llengua o varietat
Cucul cântă: ― «Hai la plug!» romanès
Cur cha'l nübel va in Samagnun, pigl'il chapè bun; [/] cur cha'l va in Uina, mett'il chapè sün pigna romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel tira vers Bernina, mettains il chapè sün pigna; [/] cur cha'l tira vers Tavo, mettains il chapè sün cho romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel va vers la val[,] schi plova sainza fal; [/] cur cha'l nüvel va vers Arpiglia, schi mett'il chapè sün la claviglia romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel va vers Muntafun, plova in mincha chantun; [/] cur cha'l nüvel va vers Vuclina, vaina bell'ora in Engiadina romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel va vers Samagnun, vaine trid'ora in Grischun; [/] cur cha'l nüvel va vers Vuclina, vain bell'ora in Engiadina romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel va vers Uina, schi mett'il chapè sün pigna; [/] cur cha'l nüvel va vers Lavèr, schi sgür chi plova pac o bler romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l nüvel va vers Vuclina, schi metta il chapè sün pigna; [/] cur cha'l nüvel va vers Tavau, schi metta il chapè sül chau romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur cha'l Plan Charsinom ais terrain, [/] bouv e vacha nu manglan pü fain romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur chal [sic, por cha'l] chöd guarda sü da Plaz, vain bell'ora romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur chi vain il vent da Danuder, schi vaine bell'ara romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur chi verdagia sül ot da la Val Müsella, schi verdagia eir l'alp Val romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur il vent vegn de Bernina, metta il chapè sün pignau; [/] cur il vent vegn da Tavò, metta il chapè sül cho romanx (retoromànic de Suïssa)
Cur Nudigls ais bain terrain, fan las vachas sainza fain romanx (retoromànic de Suïssa)
D'ací a Nadal, calça no em cal; de Nadal enllà, calça no em caldrà català
D'aprile esce la vecchia dal covile italià

D'aprile nun t'alleggerire, de maggio vacce adaggio, de giugno lèvete er cuticugno

romanesc
D'aurì i canta i gri llombard de Suïssa
D'un bë mess de Genné denebbià [/] Préen lo bon Dieu de no vardà francoprovençal d'Itàlia
D'un bon Mars, Dieu nous en garde: [/] Et d'un gramo Avril jamë n'en puisse vei francoprovençal d'Itàlia

Pàgines