Objectius

ParemioRom es proposa explorar noves vies d'investigació en paremiologia romànica mitjançant l'estudi dels refranys meteorològics i llur dimensió territorial o geolingüística. A partir del material arreplegat dins la base de dades BADARE, que ha de seguir ampliant-se amb el buidatge selectiu de dades procedents d'atles lingüístics, monografies dialectals, col·leccions paremiològiques i altres fonts, es pretén la constitució d'una nova base que permeti la geolocalització de refranys i possibiliti la interpretació areal de paremiotipus, com els relatius a l'arc de Sant Martí, al cel rogent, al cel a borreguets (o a cabretes), a “muntanyes amb capell”. Juntament amb aquest objetiu prioritari, se'n persegueixen d'altres com la realització de prospeccions als llindars de l'Europa romànica (àmbits germànic i eslau) i fora del continent europeu (particularment a Hispanoamèrica), així com la de treballs de camp selectius a partir de fonts orals.