Diccionari català-valencià-balear [10 vols.] [también consultable en línea: http://dcvb.iecat.net/]
Autor: 
ALCOVER, Antoni M. / Francesc de B. MOLL
Editorial: 
Moll
Lugar de edición: 
Palma de Mallorca
Fecha de publicación: 
1930-1962
Proverbs
Mostrando 21 - 40 de 724 (página 2 de 37)
Refrán En la fuente
A l'abril [/] cada gota en val mil Página:
55
Sub voce:
abril
Núm. refrán:
a)
Volumen:
I
Cel rogent, pluja o vent Página:
97 [III] 539 [IX], 679 [V
Sub voce:
cel, rogent, pluja
Núm. refrán:
a) [cel], a) [pluja]
Volumen:
III, IX, VIII
En abril | no et lleves fil Página:
56
Sub voce:
abril
Núm. refrán:
m)
Volumen:
I
Si el tres d'abril el cu-cut no fa piu-piu, o és pres o no és viu o bé sent mal estiu Página:
56
Sub voce:
abril
Núm. refrán:
o)
Volumen:
I
L'aigua per sant Jordi | és bona per a l'ordi Página:
768
Sub voce:
Jordi
Núm. refrán:
d)
Volumen:
VI
Si no plou per sant Jordi, | tururut ordi Página:
768
Sub voce:
Jordi
Núm. refrán:
d)
Volumen:
VI
En abril eixut, | si per sant Marc plou, | no hi ha res perdut Página:
229
Sub voce:
Marc
Núm. refrán:
b)
Volumen:
VII
Maig hortolà, | palla i poc gra Página:
127
Sub voce:
maig
Núm. refrán:
l)
Volumen:
VII
Quan març fa de maig, | maig fa de març Página:
230
Sub voce:
març
Núm. refrán:
m)
Volumen:
VII
Fins a coranta d'es bril, | no et llevis un fil Página:
56
Sub voce:
abril
Núm. refrán:
m)
Volumen:
I
Trons abans de l’Ascensió, | molta pluja i molta saó Página:
538
Sub voce:
tro
Núm. refrán:
g)
Volumen:
X
Després de l’Ascensió, | ni peix moll ni sermó, | perquè ja comença a fer calor Página:
58
Sub voce:
ascensió
Núm. refrán:
c)
Volumen:
II
Aigua per sant Joan, | cap guany i molta fam Página:
753
Sub voce:
Joan
Núm. refrán:
i)
Volumen:
VI
Aigua per sant Joan, | celler buit i molta fam Página:
340, 753
Sub voce:
aigua, Joan
Núm. refrán:
o) [aigua], i) [Joan]
Volumen:
I, VI
Aigo d'agost | fa mel i most Página:
292, 340
Sub voce:
agost, aigua
Núm. refrán:
c) [agost], o) [aigua]
Volumen:
I
Sant Llorenç | escura torrents Página:
55
Sub voce:
Llorenç
Núm. refrán:
a)
Volumen:
VII
Pluja de sant Llorenç, | pluja de bon temps Página:
55
Sub voce:
Llorenç
Núm. refrán:
c)
Volumen:
VII
Si plou entre les dues Mares de Déu, hi ha quaranta dies més d'hivern Página:
238
Sub voce:
mare
Núm. refrán:
cc)
Volumen:
VII
La lluna setembrina | set llunes endevina Página:
884
Sub voce:
lluna; setembrí, -ina
Núm. refrán:
ee) [lluna]
Volumen:
IX
Octubre el vanitós, | cobrix set llunes enganyós Página:
859
Sub voce:
octubre
Núm. refrán:
c)
Volumen:
VII

Páginas