FOTOS


Inauguració del Seminari

(Maria Teresa Anguera, Vicerectora de Política Docent i Científica; Ignasi-Xavier Adiego, Vicedegà de Recerca; José Enrique Gargallo, organitzador del Seminari)

 

Inauguració del Seminari 2

(Maria Teresa Anguera, Vicerectora de Política Docent i Científica; Ignasi-Xavier Adiego, Vicedegà de Recerca; José Enrique Gargallo, organitzador del Seminari)

 

Presentació del llibre Paremiología romance. Los refranes meteorológicos.

Amb Germà Colon i José Enrique Gargallo


Ponència de Nikola Vuletic
 
Ponència de Lucília Chacoto  
Ponència de Javier Calzacorta  
Ponència de Hans Bickel  
Ponència de Roberto Fontanot  

Ponència de Gabriele Iannàccaro

(presentat per Maria-Reina Bastardas)

 

Ponència de Simona Škrabec

(presentada per José Enrique Gargallo)

 
Ponència de Nikola Vuletic
Ponència d'Ivan-Boško Habus  
Ponència d'Antonio Romano  
Ponència de Mario Cassar  
Ponència de Dan Muntenau  
Intercanvi d'opinions entre Francesco Altimari i Dan Munteanu  
Ponència de Manuela Nevaci  
Ponència de Tania Láleva
Ponència de Nicolae Saramandu  
Ponència de Javier Martín Vide  
Conferència de clausura a càrrec de Morvay Károly  
 Foto de grup dels participants al Pati de Lletres