Proyectos I+D

2014-2017

(FEM2014-57076-P ) – Teoría de las emociones y el género en la cultura popular. (FFI2014-54915-P ) – La traducción en el ámbito literario catalán desde el final del franquismo (1976-2000): Estudios de recepción y de lengua literaria.

2012-2015

DIANA : (TIN2012-38603-C02-02) del Ministerio de Economia y Competitividad. AMPERCAT: (FFI2012-35998) Geoprosodia del catalán y del español en las zonas de habla catalana y del español en Murcia: últimos puntos de habla controlada y evaluación del habla espontánea. (FFI2011-26500) – Traducción, recepción y relaciones entre literaturas en el ámbito cultural catalán (1939-1975) MCNN–Ministerio de Ciencia e Innovación, MEDU–Ministerio de Educación y Ciencia.

2009-2012

TEXT-KNOWLEDGE 2.0: El modelado del conocimiento ante los nuevos retos de la comunicación digital. Referència TIN209-13391-C04-04, Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación. Investigador principal: Maria Antònia Martí Antonin Participants: Universidad de Barcelona, Universidad Politècnica de València, Universidad de Jaén, Universidad de Alicante. AMPERCAT: Hacia una geoprosodia del catalán y del castellano en las zonas del habla catalana y del castellano en Múrcia. Refrència FFI2009-09309. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia. Investigador principal: Eugenio Martínez Celdrán, Participants: (a destacar) Universidad de Barcelona, Universidad Autònoma de Madrid, Universidad de Deusto, Università di Torino, Université Stendhal de Grenoble, Pontifícia Universidad Católica de Chile, Universidad de los Andes.

2008-2011

FFI2008-03522 – Traducció, recepció i literatura catalana durant el règim franquista (1939-1975), Finançament: Ministerio de Ciencia e Innovación, Ministerio de Educación y Ciencia de España. Coordinació: Enric Gallén Miret Participants: Universidad Pompeu Fabra, Universidad de Barcelona. Universidad Ramon Llull, Universidad Autònoma de Barcelona.

2006-2009

Lang2World: Descubriendo el conocimiento del mundo codificado en la lengua (Subprojecte del projecte TEXT-MESS coordinat per Patricio Masrtínez, de la Universitat d’Alacant.) Descripció: Combinació de tècniques estadístiques i coneixement lingüístic per al tractament sintàctic i semàntic del llenguatge. Finançament: Ministerio de Educación y Ciencia, programa de I+D (TIN2006-15265-C06-06). Coordinació del projecte: M. Antònia Martí. Participants: Universitat d’Alacant, Universitat Politècnica de València, Universitat de Barcelona, Universitat Politècnica de Catalunya, Universidad de Jaén, Universidad Nacinal de Educación a Distancia.

2003-2006

Projecte BFF2003-02216: Traducció literària a l’època contemporània Descripció: Traducció, intertextualitat i recepció literària en l’època contemporània Finançament: MCTE Ministerio de Ciencia y Tecnología de España Coordinació: Assumpta Camps Olivé Participants: Universitat de Barcelona, Universitat Jaume I, Universitat de Vigo, Universidad de Extremadura, Universidad Nacional de Educación a Distancia, Universidad de Granada, Universidad de Salamanca, Universidad Complutense de Madrid.


 

Projectes de innovación docente

2008-2011

2008MQD 00075 – Plataforma de suport a l’ensenyament i banc de recursos per l’aprenentatge de les llengües eslaves. Descripció: Desenvolupar recursos i eines per a la creació de materials i recursos didàctics en format electrònic per a llengües eslaves. Finançament: AMQD – Ajuts a la Millora de la Qualitat Docent, AGAUR – Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca. Generalitat de Catalunya. Coordinació del projecte: Joan Castellví Vives. Participants: Joan Castellvi, Ivan Garcia, Anna Gibert, A. Mejnartowicz, L. Navtanovich, M.Ruiz-Zorrilla, Dorota T. Szmidt, A. Zainouldinov

2007-2009

2007PID-UB/31 – Desenvolupament d’aplicacions per al Campus Virtual Descripció: Finançament: Programa de Millora de la Qualitat Docente – Universitat de Barcelona Coordinació del projecte: Joan Castellví Vives Participants: Joan Castellvi, Anna Gibert, A. Mejnartowicz, L. Navtanovich, M.Ruiz-Zorrilla, Dorota T. Szmidt, A. Zainouldinov 2007-PID-UB/32 – REDAL (Recursos didàctics per a l’Aprenentatge de Llengües) Descripció: Finançament: Programa de Millora de la Qualitat Docente – Universitat de Barcelona Coordinació del projecte: Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate Participants: Joan Castellvi, A. Mejnartowicz, L. Navtanovich, M.Ruiz-Zorrilla, Dorota T. Szmidt, A. Zainouldinov