Membres en actiu

Ivan Garcia Sala

Professor agregat del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Pau Freixa Terradas

Professor del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Andrei Zaynuldinov (Zainouldinov)

Professor titular del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Membres emèrits

Anna Gibert

Professora del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Ricardo San Vicente Urondo

Professor titular del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos

Bożena Zaboklicka

Professora agregada del Departament de Llengües i Literatures Modernes i d'Estudis Anglesos