Esteu aquí

Conferenciants

Universitat de Barcelona
Universitat Pompeu Fabra
Universidad Rey Juan Carlos, Madrid
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
Maioricensis Schola Lullistica
Università di Torino
Universitat de Toronto, Canadà
UNED, Madrid
Universitat Autònoma de Barcelona
Queen Mary&Westfield College, Londres
Universitat de Cambridge
Universitat de Girona
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Nàpols
Universitat de Barcelona
Institut de Recherche et d’Histoire des Textes – CNRS Paris
Universitat de València
Universitat Autònoma de Barcelona
Universitat de Barcelona
investigador Beatriu de Pinós (Universitat Autònoma de Barcelona)
Universitat de Salamanca
Universidade de Minas Gerais
Consell Superior d’Investigacions Científiques, Barcelona
Universitat de Roma, La Sapienza
Universitat de Roma III, Torvergata
Universitat de Barcelona
Universitat de Basilea

Pàgines