You are here

Institutional support

Apart from the Department of Catalan Philology and the UB's Faculty of Philology essential support, SLIMM has never had a specific budget regarding its venues and infrastructure, and has been supported by the generosity of its participants. Thus, its first session was chaired by the today professor of the University of Rome-La Sapienza Stefano Asperti, who, by then, was benefiting from a three month grant for young scholars of Catalan culture awarded by the Generalitat of Catalonia. Occasionally, it has also used resourses from the successive research funding plans given to its coordinators by the Ministry of Education and Science of the central government, the proper organizations of the Generalitat, and the University of Barcelona.

Medieval research funding plans related to the SLIMM

Spanish Ministry MINECO 

Current issue : Narpan 1  2014 (2015-2018)​ FFI 2014-53050-C5​ 

  1. Corpus digital de Arnau de Vilanova: filosofia y ciencia en la Corona de Aragon (siglos XIII-XIV) FFI2014-53050-C5-2-P UAB Sebastià Giralt  20.000 €
  2. Traduccion al catalán y cultura latina en la Corona de Aragón (1380-1530): obras de tradicion clásica y humanística FFI2014-53050-C5-4-P UAB Lluís Cabré 25.000 €
  3. Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales y Renacentistas FFI 2014-53050-C5-1-P  UB Lola Badia 50.000€
  4. Ciencia vernácula en la Corona de Aragón y en su contexto románico (siglos XIII-XVI) FFI2014-53050-C5-3-P  UB  Lluís Cifuentes  26.000 €
  5. Mecenazgo y creacion literaria en la corte catalano-aragonesa (s. XIII-XV): evolución, contexto y biblioteca digital de referencia FFI2014-53050-C5-5-P  UdG Sadurní Martí 55.000 €

 

Previous ones

DGYCIT PB-0662, (1992) 1993-1995 Barcelona
«Edición y anotación de textos catalanes medievales I»
Pressupost: 3.500.000 ptes.
8 Membres: L. Badia, A. Soler, X. Renedo, J. Pujol (4); becaris: M. Toldrà, P. Olivella, G. Navarro, M. Lluch (4)

DGYCIT PB-0894, (1994) 1995-1998 (Barcelona) Girona 
«Edición y anotación de textos catalanes medievales II»
Pressupost: 5.800.000 ptes. 
9 Membres: L. Badia, A. Soler, J. Moran, J. M. Ruiz Simon, J. Pujol, J. Turró (6); becaris: M. Lluch, F. Gómez, A. Alberni (3)

DGES PB-0653, (1997) 1998-2001 Girona 
«Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas I» 
Pressupost: 6.400.000 ptes. 
12 Membres: L.Badia, A.Soler, J. M. Ruiz Simon, J. Pujol, J. Turró, I. Grifoll, L. Lucero (7); becaris: J. Santanach, O. Turroja, F. J. Rodríguez, E. Bassegoda (4). Contractada: M. Cabré

DGES BFF-1200, (2001) 2001-2004 (Girona) Barcelona
«Ramon Llull y el trasfondo cultural de las antiguas letras catalanas II»
Pressupost: 5.800.000 ptes. (34.858,70 €)
10 Membres: L.Badia, A. Bonner, A.Soler, J. M.Ruiz Simon, J.Pujol, J. Turró, I. Grifoll, (7); becaris: F.J. Rodríguez, E. Bassegoda (2). Contractada: M. Cabré

CODITECAM I «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals»
Projecte coordinat
Coditecam Llull – Universitat de Barcelona HUM2005-07480-C03-01
65.000€ (L. Badia)
Coditecam Cançoners i Eiximenis – Universitat de Girona HUM2005-07480-C03-02
25.000€ (M. Cabré)
Coditecam Traduccions – Universitat Autònoma de Barcelona HUM2005-07480-C03-0320.000€ (J. Pujol)

CODITECAM II «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals» II (2009-2011)
Projecte coordinat
Coditecam Llull – Universitat de Barcelona FFI2008-05556-C03-01/FILO
80.000 € (L. Badia)
Coditecam Cançoners i Eiximenis – Universitat de Girona FFI2008-05556-C03-03/FILO
60.000€ (J. Torró)
Coditecam Traduccions – Universitat Autònoma de Barcelona FFI2008-05556-C03-02/FILO
25.000€ (L. Pujol)

CODITECAM III «Corpus Digital de Textos Catalans Medievals» III (20011-2014)

MICINN-MINECO

Coditecam II UB (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales): Llull i DTCA  FFI 2011 27844-C03-01

39.000 euros

Coditecam II UdG (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales) Cançoners i Eiximenis FFI 2011 27844-C03-02 (Sadurní Martí)

34.000 euros

Coditecam II UAB (Corpus Digital de Textos Catalanes Medievales) Translat FFI 2011 27844-C03-03 (Josep Pujol)

34.000 euros

Prorrogat fins al 30 de juny del 2015

Automous government of Catalonia  (Generalitat)

Current issue: SGR 2014-119 (2014-2016)

Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana (Narpan)

Modalitat B, Centres: UB, UAB i UdG

Pressupost: 49.000 euros

37 Membres: Anna Alberni, Lluís Cifuentes, Anna Fernández, Joan Santanach, Albert Soler, Miriam Cabré, Sadurní Martí, Xavier Renedo, Jaume Torró, Josep Maria Ruiz Simon, Rafael Ramos, Mariona Vinyolas,  Alejandro Coroleu,  Lluís Cabré, Josep Pujol,  Francesc Gómez, Jaume Mensa, Sebastia Giralt, Antònia Carré, Gemma Pellissa, Eugènia Gisbert, Montserrat Lluch, David Guixeras, Daniel Genís, Francisco Rodríguez Risquete, Gemma Clarissó, Joana Álvarez, Francesc Tous, Sergi Grau, Raquel Parera, Eva Izquierdo, Maria Victoria Rodríguez Winiarski, Marina Navàs, Marco Pedretti, Entic Bassegoda.

Previous ones

SGR 1997 00239 (1998-1999) 
«Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana»
Pressupost: 2.600.000 ptes. 
21 Membres: A.Alberni, L. Badia, a. Bonner, L.Cabré, M.Cabré, A. Carré, S. Gascon, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P- Olivella, S. Palau, G. Navarro, J. Pujol, X. Renedo, J.M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró, O. Turroja

SGR 1999 00158 (2000-2001) 
«Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana»
Pressupost: 2.300.000 ptes. 
25 Membres: A. Alberni, L. Badia, E. Bassegoda, A. Bonner, L.Cabré, M.Cabré, A. Carré, J. Garcia, I. Grifoll, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P- Olivella, G. Navarro, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, F. J. Rodríguez, R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró, O. Turroja

SGR 2001 00286 (2001-2004) 
«Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat
Pressupost: 6.400.000 ptes. 
25 Membres: A. Alberni, L. Badia, E. Bassegoda, A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, A. Cortadellas, J. Garcia, I. Grifoll, D.Guixeras, F. Gómez, M. Lluch, S. Martí, P. Olivella, G. Navarro, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, F.J. Rodríguez, R. Rojas, J.M. Ruiz Simon, J. Santanach, S. Soler, J. Torró

SGR 2005 0 0346 (2005-2008)
«Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana»
Pressupost: 38.600 euros<
29 Membres: A .Alberni, J. Álvarez,. L. Badia, E. Bassegoda, X. Bonillo, A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, L. Cifuentes, M. Ferrer, M. Galí, E. Gisbert, F. Gómez, D. Guixeras,< J. Lorca, M. Lluch, M. Marfany, S. Martí, G. Navarro, M. Navàs. R. Parera, J. Pujol, X. Renedo R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, A. Soler, J. Torró.

SGR 2008 1261 (2009-2012) «Grup de Cultura i Literatura a la Baixa Edat Mitjana»
44.800 euros
34 Membres: A .Alberni, L. Badia, A. Bonner, L. Cabré, M. Cabré, A. Carré, L. Cifuentes, M. Ferrer, M. Galí, E. Gisbert, F. Gómez, D. Guixeras, J. Lorca, M. Lluch, M. Marfany, S. Martí, G. Navarro, M. Navàs. R. Parera, J. Pujol, R. Ramos, X. Renedo, R. Rojas, J. M. Ruiz Simon, J. Santanach, A. Soler, J. Torró. M. Pereira, V. Tenge-Wolf, E. Pistolesi, E. Izquierdo, M. V. Rodríguez Winiarski, Gemma Pallissa, Francesc Tous.


 

Modern Age research funding plans related to the SLIMM

Spanish Ministry MINECO 

Current issue:  Mímesis. Figuraciones textuales del autor en la edad moderna (FFI 2015-65454-P, 2016-2019)

Membres: J. Solervicens, C. Esteve, A.L.Moll, N. Rotger, M. Paredes, E. Querol, B. Huss, D. Nelting, R. Friedlein.

Previous ones:

BFF2002-04197-C03-03
La literatura catalana medieval y moderna en la tradición manuscrita e impresa (2002-2005)
Pressupost: 24.400 euros
15 Membres: J.Solervicens, E. Duran, A. Alcoberro, A. M. Compagna, G. Ensenyat, J. Mahiques, L. Kovàks, M. Lamarca, L. Miralles, A.Ll. Moll, M. Paredes, E. Querol, J. Requesens, E. Sánchez-Palacios, M. Toldrà.

HUM 2005-00310
Mímesis. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna (2006-2008)
Pressupost: 35.700 euros
15 Membres: J. Solervicens, R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, C. Esteve, A. Viana, J.R. Veny, R. Friedlein, A.M. Compagna, E. Querol, E. Sánchez-Palacios, E. Escoffet (12); becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega (2); Contractat. O. Prat.

FFI 2008-02496
Mímesis-II. El pensamiento literario en el ámbito catalán durante la edad moderna (2009-2011) 
pressupost: 35.000 euros
14 Membres: J. Solervicens, R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, C. Esteve, J.R. Veny, R. Friedlein, F. Savelsberg, E. Querol, E. Sánchez-Palacios, E. Escoffet; becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega; Contractat. O. Prat.

FFI 2011-22910

Mímesis. Discurso teórico y creación literaria en la edad moderna ( 2012-2015)

Membres: J. Solervicens. C. Esteve, A.L.Moll, M. Paredes, E. Querol, B. Huss, D. Nelting, R. Friedlein, A. Duprat.

 

Automous government of Catalonia  (Generalitat)

Current issue: Poetics and Politics in Early Modern Europe (2014 SGR 1021) (2014-2017)

Investigador principal: M.J. Vega Ramos (UAB); investigadors de la UB: J. Solervicens, C. Esteve, A.L. Moll.

 

Previous ones:

SGR 2005-010057
«Grup Consolidat de literatura catalana: repertori, ecdòtica i poètica» (2006-2009), integra investigadors de l’edat moderna i contemporània.
Participen en la part de repertori a l’edat moderna (5): E. Duran, M. Toldrà, M. Campabadal, J. Requesens, A. Gudayol.
Participen en la part de poètica a l’edat moderna (11): J. Solervicens, R. Pla, A.Ll. Moll, M. Paredes, A. Viana, J.R. Veny, A.M. Compagna, E. Querol, E. Sánchez-Palacios; becaris: A.M. Villalonga, N. Ortega.

SGR 2009-1239
«Mimesi. El pensament literari català de l'edat moderna» (2010-2013)
pressupost: 30.000 euros
7 Membres: J. Solervicens, R. Pla, A.L. Moll, M. Paredes, A. Duprat, R. Friedlein, F. Savelsberg.