Comitè Organitzador

 

President:

José Enrique Gargallo Gil (Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona): gargallo@ub.edu.

 

Col·laboradors:

Maria-Reina Bastardas Rufat (Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona): reina.bastardas@ub.edu.

Joan Fontana i Tous (Departament de Filologia Romànica de la Universitat de Barcelona): joan_fontana@ub.edu.

Antonio Torres Torres (Departament de Filologia Hispànica de la Universitat de Barcelona): torres@ub.edu.