FOTOS

Inauguració del Seminari

(Adolfo Sotelo, Degà de la Facultat de Filologia; Pere Quetglas, Vicerector d'Informació i Comunicació; José Enrique Gargallo, organitzador del Seminari)

   
Ponència inaugural a càrrec de Joan Veny (presentat per José Enrique Gargallo)
   
Assistents a la ponència inaugural
   
Ponència d'Antonio Torres Torres
   
Ponència de Carlos Alberto Crida Álvarez
   
Ponència de João Saramago
   
Ponència de Manuel González González
   
Ponència de Xesús Ferro Ruibal
   
Ponència de Pilar García Mouton
   
Ponència de Víctor Pàmies (presentat per Joan Fontana)
   
Ponència d'Aitor Carrera
   
Ponència de Julia Sevilla Muñoz (presentada per Maria-Reina Bastardas)
   
Ponència de Guylaine Brun-Trigaud
   
Ponència de Michel Contini
   
Ponència d'Elisabetta Carpitelli
   
Ponència de Tullio Telmon
   
Ponència de Nikola Vuletic
   
Ponència de Morvay Károly (presentat per José Enrique Gargallo)
   
Ponència de José Enrique Gargallo Gil i Marc Ruiz-Zorrilla Cruzate
   
Taula rodona a càrrec de Gabriele Iannàccaro i Vittorio dell'Aquila (moderador: José Enrique Gargallo Gil)
   
Comitè organitzador i col·laboradors
   
Foto de grup dels participants a l'Edifici Josep Carner