APILE

Aprenentatge Inicial de la Llengua Escrita

La finalitat d’aquest projecte, desenvolupat entre l’any 2006 i l’any 2009, era detectar les condicions més idònies per a l’aprenentatge inicial de la lectura i l’escriptura, determinant la influència relativa, en el procés d’aprenentatge, de les pràctiques docents vigents i dels coneixements previs dels nens en el procés d’aprenentatge. Es van plantejar dos objectius generals: (1) proporcionar una informació sistemàtica sobre la diversitat de pràctiques escolars en diferents àmbits geogràfics (Almeria, Astúries, Cantàbria, Catalunya, Comunitat de Madrid, Comunitat Valenciana, Granada, Lleó, País Basc i Valladolid); i (2) determinar la relació que hi ha entre les pràctiques escolars, els coneixements previs dels alumnes i l’aprenentatge exitós de la lectura i l’escriptura. Per a assolir aquests objectius, es va dur a terme un estudi en dues fases. La fase 1 es va centrar en la definició de la variable pràctiques escolars i la fase 2 en la caracterització dels processos i assoliments en l’aprenentatge de la llengua escrita en el tercer curs d’Educació Infantil (EI) i en el primer curs d’Educació Primària (EP), ja que són anys decisius per a l’ensenyament de la lectura i l’escriptura dins del sistema escolar. L’anàlisi comparativa dels resultats de les dues fases va possibilitar la detecció de les pràctiques més idònies. El disseny va combinar tècniques de recol·lecció de dades massives que proveeixen informació quantitativa amb d’altres que van possibilitar una aproximació més qualitativa.