Esteu aquí

Base de Dades Lexicogràfiques

La Base de Dades Lexicogràfiques (BDLEX) és constituïda pel text complet dels 13 diccionaris més importants dels segles XIX i XX.

El programa de consulta de la BDLEX permet obtenir-ne informació per diversos camps:

 • Entrades
 • Articles
 • Definicions
 • Exemples
 • Codis morfològics
 • Etimologies

Aquesta informació es pot obtenir de forma completa en els locals del Centre.

Obres que conformen la BDLEX
 • Diccionari de la llengua catalana, de l'Institut d'Estudis Catalans (1995).
 • Diccionari General, de Francesc Ferrer Pastor (1985).
 • Diccionari General, de la llengua catalana, de Pompeu Fabra (1932).
 • Diccionari Pal·las, d'Emili Vallès (1927).
 •  Diccionari català-valencià-balear, d'A. M. Alcover i F. De B. Moll (1926-1968).
 • Novísimo diccionario general valenciano-castellano, de Joaquim Martí i Gadea (1891).
 • Diccionario mallorquí-castellá de Josep Tarongí i Cortès (1878).
 • Nuevo diccionario mallorqin-castellano-latin de Josep Amengual (1858).
 • Diccionario valenciano-castellano, de José Escrig (1851).
 • Diccionario mallorquí-castella de Pere Antoni Figuera (1840).
 • Diccionari de la llengua catalana, amb la correspondència castellana, de Pere Labèrnia  (1839-1840).
 • Diccionario catalan-castellano-latino, de J. Esteve, J. Bellvitges i A. Juglà (1803-1805).
 • Diccionári menorquí españól francês y llatí, d'A, Febrer u Cardona (manuscrit, principis del segle XIX).