Esteu aquí

Biblioteca Electrònica de Textos Moderns

La Biblioteca Electrònica de Textos Moderns (BTM) és constituïda per un conjunt tancat de textos en prosa de sis dels autors més significatius de la literatura catalana contemporània: Narcís Oller, Víctor Català, Joaquim Ruyra, Josep M. de Sagarra, Carles Riba i Josep Pla.    

El procés de tractament informàtic a què han estat sotmesos aquests textos permet en l’actualitat l’accés a les dades següents:   

  • Text complet de cadascuna de les obres  
  • Índexs alfabètic, invers, de freqüències i de localitzacions   

Aquesta informació es pot obtenir de forma completa des dels locals del Centre i és també distribuïble mitjançant format de cd per a obres separades.  

L’any 2006 es va iniciar el procés de lematització de la Biblioteca amb les Obres Completes de Narcís Oller. Un cop culminat el procés, es podrà obtenir la informació per lemes i codis, en un format semblant al que ja està en funcionament per al Diccionari del Català Antic.