Esteu aquí

Col·lecció Blaquerna

La Col·lecció Blaquerna és dedicada a la publicació d’estudis sobre Ramon Llull i el lul·lisme i sobre els contextos culturals en què es produeixen ambdós fenòmens. És una acció del Programa Blaquerna d’Estudis Lul·lians que impulsen la Universitat de les Illes Balears i la Universitat de Barcelona. És dirigida per Pere Rosselló (UIB) i Albert Soler (UB).

 1. J. N. Hillgarth, Diplomatari lul·lià: documents relatius a Ramon Llull i a la seva família. 2001.
 2. A. Bonner i M. Ripoll, Diccionari lul·lià de definicions. 2003.
 3. L. Cifuentes, La ciència en català a l’Edat Mitjana i el Renaixement. 2002 (2a ed. 2006).
 4. L. Pérez, Els fons manuscrits lul·lians de Mallorca. 2004.
 5. M. Ripoll (ed.), Actes de les Jornades Internacionals Lul·lianes. «Ramon Llull al segle xxi». 2005.
 6. S. Trias Mercant, Diccionari d'escriptors lul·listes. 2009.
 7. M. Cabré, Cerverí de Girona, un poeta al servei de Pere el Gran. 2011.
 8. R. Friedlein, El diàleg en Ramon Llull: l'expressió literària com a estratègia apologètica. 2011.
 9. A. Bonner, L'Art i la lògica de Ramon Llull. Manual d'ús. 2012. Suplement, 2020.
 10. M. I. Ripoll i M. Tortellà (eds.), Ramon Llull i el lul·lisme: pensament i llenguatge. Actes de les jornades celebrades a Palma el 2010 en homenatge a J. N. Hillgarth i A. Bonner. 2012.
 11. H. J. Hames, L'art de la conversió. El cristianisme i la càbala en el segle XIII. 2015.
 12. L. Badia, A. Fidora i M. I. Ripoll Perelló (eds.), En el setè centenari de Ramon Llull: el projecte missional i la pervivència de la devoció. Actes del Congrés d'Obertura de l'Any Llull celebrat a Palma el 2015. 2017.
 13. L. Badia, J. Santanach i A. Soler (eds.), Ramon Llull, pensador i escriptor. Actes del Congrés de Clausura de l'Any Llull celebrat a Barcelona el 2016. 2018.

De propera aparició:

 • A. Bonner, Estudis lul·lians (1978-2019). Recull antològic d’estudis publicats per l’autor.