Esteu aquí

Llegat Bonner UB

El 8 de març del 2001, i en presència de les més altes autoritats acadèmiques, el professor Anthony Bonner va oficialitzar la donació dels seus arxius sobre Ramon Llull i el lul·lisme a la Universitat de Barcelona. Era la culminació d’una llarga col·laboració del professor Bonner amb la UB, que el 1995 l’havia investit doctor honoris causa.

El material que el professor Anthony Bonner ha reunit sobre Ramon Llull i el lul·lisme representa un esforç ingent, desplegat al llarg de més de vint-i-cinc anys de treball, per controlar tota la informació relativa a obres, manuscrits, bibliografia, temes, catàlegs i autoreferències lul·lians.

El llegat Bonner és bàsicament una eina de treball i està compost d'un arxiu, d'una col·lecció bibliogràfica i d'un fons de microfilms.

En l'apartat que es refereix a manuscrits lul·lians, l'arxiu és compost per un fitxer que conté més de 1000 fitxes que inclouen descripcions i referències bibliogràfiques de còdexs. Aquest fitxer és completat per un altre que prové del prof. Hillgarth amb 300 fitxes més, producte de consultes directes del seu autor sobre manuscrits. La bibliografia específica de fons manuscrits es compon de 5 cartipassos que contenen informació de tot tipus: notes personals, cartes trameses per especialistes i corresponsals (J. N. Hillgarth, L. Pérez, G. Navarro, J. Santanach, A. Soler, J. A. Ysern, L. Badia, etc.), extrets de catàlegs i d'estudis codicològics, que reuneixen amb exhaustivitat la informació precisa sobre les diverses col·leccions lul·lianes.

Pel que fa a materials de catàlegs, l'arxiu Bonner és compost per 2 arxivadors que contenen còpies dels catàlegs d'obres lul·lianes transmesos en manuscrits o edicions d'ençà del segle XIV; 2 carpetes amb tota mena de materials de treball que permeten el control del contingut dels catàlegs; i un fitxer amb unes 1100 fitxes amb referències a obres lul·lianes i les referències als corresponents catàlegs on són registrades.

Aquest valuós material d'arxiu és acompanyat d'un fons bibliogràfic especialitzat en Ramon Llull, l'Edat Mitjana, la codicologia i la crítica textual que n'és un complement perfecte.

Finalment, el llegat Bonner es completa amb un fons de 100 microfilms, especialment centrat en Llull. I de 4 transcripcions d'obres lul·lianes que van ser donades a Bonner pel prof. Pring-Mill.

Des de febrer de 2002, els fons del Llegat Bonner són consultables en xarxa mitjançant la Base de Dades Ramon Llull però també estan adisposició d’aquells investigadors que vulguin consultar-los personalment al Centre de Documentació Ramon Llull.