Esteu aquí

Diccionari de Màquina

El Diccionari de Màquina és la base lèxica del programa de lematització de textos. És format per tot el lèxic (més les expansions morfològiques) del Diccionari General de la Llengua Catalana de Pompeu Fabra, més el lèxic diferencial (amb les corresponents expansions morfològiques) del Diccionari de la Llengua Catalana d’Enciclopèdia Catalana.

El programa de consulta del corpus lexicogràfic d’aquest Diccionari permet obtenir-ne la informació següent:

  • Índex alfabètic absolut
  • Índex alfabètic per codis
  • Índex alfabètic invers absolut
  • Índex alfabètic invers per codis
  • Índex de contextos
  • Índex d’expansions morfològiques nominals i verbals

Aquesta informació es pot obtenir de forma completa des dels locals del Centre i és també distribuïble mitjançant format de cd per a demandes concretes.