Esteu aquí

Notícies

Aquest nou apartat de la Base de Dades Ramon Llull té com a objectiu elaborar un inventari de documents sobre Ramon Llull i la història del lul·lisme des dels inicis (primeres notícies documentals sobre la família Llull) fins a mitjan segle XIX (naixement de la lul·lística moderna). El disseny i l'elaboració de l'apartat de Documents ha anat a càrrec de Maria Toldrà, amb la col·laboració de Gemma Pellissa.

Els registres que conformen la secció contenen una breu descripció de cada unitat o document i el seu contingut, amb les dades bàsiques de localització i l’enllaç a la versió digital si està disponible, acompanyada de la transcripció del document (sigui extreta de la bibliografia a l’abast, sigui feta de nou o revisada sobre l’original o una reproducció) i, en casos puntuals, de la seva traducció catalana. Des de cada registre s’enllaça a altres seccions de la Llull DB (especialment "Lul·listes", però també "Bibliografia", "Obres", etc.) a fi de contextualitzar la informació en el conjunt de materials estructurats que aquesta base de dades proporciona a l'investigador sobre Llull i el lul·lisme.

La Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears organitza el curs en línia "Llegim Llull", en el participaran diversos membres del Centre de Documentació Ramon Llull.

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) ha fet públic el programa de conferències per al primer quadrimestre del curs 2021-2022. Enguany les trobades seran mixtes: presencials (a la Sala de Professors de l'Edifici Josep Carner de la Facultat de Filologia i Comunicació de la UB) i també en línia per la plataforma Zoom (l'enllaç per accedir-hi s'indicarà abans de cada sessió).

El Centre de Documentació Ramon Llull us convida a participar al Congrés Internacional Mobilitat geogràfica i itineraris culturals a la baixa edat mitjana (MobGIC), organitzat per investigadors postdoctorals de l'Institut de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona i del projecte MiMus de la Universitat de Barcelona. El congrés tindrà lloc els dies 20, 21 i 22 d'abril de 2022 a Girona.

La Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears organitza el congrés internacional "Fenit és aquest tractat en la ciutat de Nàpols en l'anyn de la encarnatió de mil e .cc.xc.iiij. en la vespra de pascha". Ramon Llull i Itàlia: viatges, relacions, lul·lisme, que tindrà lloc els dies 6, 7 i 8 d’abril de 2022 a Palma.*

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears). El seu marc cronològic és, primordialment, la baixa Edat Mitjana i el Renaixement (segles XIII-XVI), si bé en un futur podria ampliar-se a tota l’època preindustrial. MedCat forma part de les iniciatives del grup de recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de l’Agència Estatal de Recerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), i és un recurs dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València).

Ha sortit publicat el volum 60 de la revista Studia Lulliana corresponent a l'any 2020. Inclou articles de Simone Sari, d'Annemarie Mayer, de Michela Pereira i de Pere Joan Planas Mulet, un recull de bibliografia lul·lística i ressenyes de treballs sobre Ramon Llull i el lul·lisme, i cròniques sobre jornades lul·lianes.

La revista, editada per la Maioricensis Schola Lullistica i pel Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Universitat de les Illes Balears, té una periodicitat anual i es publica en format electònic.

Acaba d'aparèixer el segon volum de l'edició crítica del Llibre de contemplació en Déu que publiquem dins la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Es tracta de la primera part del llibre III (capítols 103-168). Aquest llibre III és dedicat als dos quintets de sentits, els corporals i els espirituals o intel·lectuals; en aquest sentit, són especialment interessants els capítols 103-122, que es dediquen a l'actuació de diversos estaments, ordes i oficis (clergues, reis, prínceps, cavallers, juristes, metges, mercaders, pintors, joglars...). Ja treballem en l'edició de la segona part del llibre III (capítols 169-226),que és prevista per al 2023. L'edició completa del Llibre de contemplació és previst que consti de sis volums.

La Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears organitza el cicle de conferències en línia "La mort a l'Edat Mitjana". Aquest cicle pretén oferir una visió interdisciplinària del concepte de la mort en l'època medieval. S'organitza a través de tres conferències, que tindran lloc els dijous 12, 19 i 26 a les 18 h, en línia.

Per a assistir-hi cal formalitzar la inscripció a través d'aquest formulari

ProgramaMés informació.

 

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) ha fet públic el programa de conferències per al primer quadrimestre del curs 2020-2021, que començarà el dia 5 de novembre a les 18:30 h.

Després de la interrupció deguda a les mesures higièniques per contenir la pandèmia del 2020, el seminari comença una nova etapa. Les sessions seran semipresencials: es faran des d'una aula de la UB i es podran seguir presencialment o bé per viodeconferència, a través de la plataforma Blackboard-Collaborate. El programa indica el lloc físic de trobada i l'enllaç electrònic des del qual es pot seguir cada sessió.

En aquesta nova etapa, Anna Alberni, investigadora ICREA i professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'incorpora a la gestió de l'SLIMM, juntament amb Lola Badia i Josep Solervicens.

Consulteu el programa.

 

Pàgines