Esteu aquí

Suplement a l'Art i la lògica de Ramon Llull

Autor: 
Anthony Bonner
Any: 
2 020
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
53
Col·lecció: 
Col·lecció Blaquerna
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona

En aquesta ampliació del seu "Manual d'ús" de l'Art i la lògica de Ramon Llull, Bonner fa un recorregut pel procés de creació i desenvolupament de l’Art: des del Llibre de contemplació, en què Llull assaja un mètode demostratiu basat en la manipulació de conceptes individuals; passant per l’Art quaternària, en què s’estructuren i s’organitzen aquests conceptes i se’n sistematitza la manipulació; i fins arribar a l’Art ternària, en què una ontologia dinàmica permet les definicions dels divuit principis de l’Art que acaben donant lloc a un mètode discursiu més convencional. Accés a la versió electrònica del Suplement.