Data: 
Thursday, 4 February, 2021 - 19:00 to 20:00
Lloc: 
Universitat de les Illes Balears, sessió virtual

Cicle de conferències "Llull després de Llull: el llegat contemporani", organitzat per la Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears.

La conferència anirà a càrrec de Letizia Staccioli, llicenciada en Filologia Romànica per la Universitat de la Sapienza de Roma i doctoranda a la Universitat de Barcelona, on prepara una tesi sobre Lògica del Gatzell de Ramon Llull.

Autor: 
Anthony Bonner
Any: 
2020
Lloc: 
Barcelona
Pàgines: 
53
Col·lecció: 
Col·lecció Blaquerna
Editorial: 
Edicions de la Universitat de Barcelona

En aquesta ampliació del seu "Manual d'ús" de l'Art i la lògica de Ramon Llull, Bonner fa un recorregut pel procés de creació i desenvolupament de l’Art: des del Llibre de contemplació, en què Llull assaja un mètode demostratiu basat en la manipulació de conceptes individuals; passant per l’Art quaternària, en què s’estructuren i s’organitzen aquests conceptes i se’n sistematitza la manipulació; i fins arribar a l’Art ternària, en què una ontologia dinàmica permet les definicions dels divuit principis de l’Art que acaben donant lloc a un mètode discursiu més convencional.

Acaba de publicar-se un nou recurs digital en accés obert: MedCat - Corpus Medicorum Catalanorum. MedCat és una base de dades que sistematitza i classifica una enorme quantitat de documents arxivístics sobre l’exercici de la medicina i de totes les altres professions sanitàries (relatives tant als humans com als animals) i sobre les manifestacions culturals de la salut a l’àmbit de l’antiga Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya, València i les Illes Balears). El seu marc cronològic és, primordialment, la baixa Edat Mitjana i el Renaixement (segles XIII-XVI), si bé en un futur podria ampliar-se a tota l’època preindustrial. MedCat forma part de les iniciatives del grup de recerca Sciència.cat, actualment finançat per un projecte de l’Agència Estatal de Recerca (Agencia Estatal de Investigación, MICINN), i és un recurs dirigit per Lluís Cifuentes (Universitat de Barcelona) i Carmel Ferragud (Universitat de València).

Ha sortit publicat el volum 60 de la revista Studia Lulliana corresponent a l'any 2020. Inclou articles de Simone Sari, d'Annemarie Mayer, de Michela Pereira i de Pere Joan Planas Mulet, un recull de bibliografia lul·lística i ressenyes de treballs sobre Ramon Llull i el lul·lisme, i cròniques sobre jornades lul·lianes.

La revista, editada per la Maioricensis Schola Lullistica i pel Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, amb el suport de la Universitat de les Illes Balears, té una periodicitat anual i es publica en format electònic.

Acaba d'aparèixer el segon volum de l'edició crítica del Llibre de contemplació en Déu que publiquem dins la Nova Edició de les Obres de Ramon Llull. Es tracta de la primera part del llibre III (capítols 103-168). Aquest llibre III és dedicat als dos quintets de sentits, els corporals i els espirituals o intel·lectuals; en aquest sentit, són especialment interessants els capítols 103-122, que es dediquen a l'actuació de diversos estaments, ordes i oficis (clergues, reis, prínceps, cavallers, juristes, metges, mercaders, pintors, joglars...). Ja treballem en l'edició de la segona part del llibre III (capítols 169-226),que és prevista per al 2023. L'edició completa del Llibre de contemplació és previst que consti de sis volums.

La Càtedra Ramon Llull de la Universitat de les Illes Balears organitza el cicle de conferències en línia "La mort a l'Edat Mitjana". Aquest cicle pretén oferir una visió interdisciplinària del concepte de la mort en l'època medieval. S'organitza a través de tres conferències, que tindran lloc els dijous 12, 19 i 26 a les 18 h, en línia.

Per a assistir-hi cal formalitzar la inscripció a través d'aquest formulari

ProgramaMés informació.

 

El Seminari de Literatura i Cultura de l'Edat Mitjana i l'Edat Moderna (SLIMM) ha fet públic el programa de conferències per al primer quadrimestre del curs 2020-2021, que començarà el dia 5 de novembre a les 18:30 h.

Després de la interrupció deguda a les mesures higièniques per contenir la pandèmia del 2020, el seminari comença una nova etapa. Les sessions seran semipresencials: es faran des d'una aula de la UB i es podran seguir presencialment o bé per viodeconferència, a través de la plataforma Blackboard-Collaborate. El programa indica el lloc físic de trobada i l'enllaç electrònic des del qual es pot seguir cada sessió.

En aquesta nova etapa, Anna Alberni, investigadora ICREA i professora del Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, s'incorpora a la gestió de l'SLIMM, juntament amb Lola Badia i Josep Solervicens.

Consulteu el programa.

 

Hem actualitzat el web que permet la consulta del Diccionari de Textos Catalans Antics. El nou web és més ràpid en la cerca de resultats, més simple en el seu funcionament i més fàcil d'interpretar per part de l'usuari. En aquests moments, el DTCA permet la consulta de 25 obres lematitzades, amb un total de 18.149 lemes, 66.895 formes i 2.070.393 concordances. En fer la consulta d'un lema o d'una forma, l'usuari pot demanar la informació a partir d'un mot (sabata o çabata, per exemple) o del truncament d'un mot (saba**bat**bata) i pot restringir la cerca segons el codi gramatical i/o el codi morfològic (per exemple, tots els mots amb codi gramatical v - verb, que acabin en *ure; o tots els a – adjectiu amb fs – femení singular). També pot demanar la informació a partir del camp de codi gramatical (per exemple, tots els lemes amb codi gramatical av - adverbi) i/o de codi morfològic. El DTCA és un projecte compartit de la Universitat de Barcelona i la Fundació Carulla i es desenvolupa al Centre de Documentació Ramon Llull.

Pages

Subscribe to Front page feed