You are here

Altres materials consultables

El Centre de Documentació Ramon Llull ha integrat materials i projectes encara en procés de l'extint Servei de Tractament Informatitzat de Textos Catalans de la Facultat de Filologia, entre els quals el Diccionari del Català Antic. Aquests materials són consultables als locals del Centre al 5è pis de l'Edifici Josep Carner de la UB, de dilluns a divendres de 11-13 h (sempre és preferible concertar visita).

El Centre de Documentació Ramon Llull conserva una col·lecció de tesis de doctorat o de llicenciatura relacionades amb la literatura medieval en general i amb Ramon Llull i Francesc Eiximenis en particular, consultables als locals del Centre al 3r pis de l'Edifici Carner de la UB, dimarts i dijous de 10-13 (sempre és preferible concertar visita).

El Centre de Documentació Ramon Llull conserva una col·lecció extensa de fotocòpies d'obres historiogràfiques, consultables als locals del Centre al 3r pis de l'Edifici Carner de la UB, dimarts i dijous de 10-13 (sempre és preferible concertar visita).