You are here

Base de dades Ramon Llull

La Base de Dades Ramon Llull (Llull DB) és un instrument bibliogràfic electrònic concebut per ordenar, sistematitzar i facilitar la consulta exhaustiva de tota la informació referent a l’extensa producció que va escriure el beat mallorquí, a l’encara més extensa obra que li ha estat atribuïda al llarg del temps i a les obres d'autors lul·listes o relacionats amb Ramon Llull.

El gran volum d’informació que conté i les prestacions que ofereix a l’usuari la converteixen en una eina excepcional en l’àmbit de les bibliografies en xarxa sobre els grans autors, ja siguin catalans o internacionals.

Ha estat creada per Anthony Bonner i desenvolupada al Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, per un equip de col·laboradors, amb la participació de diverses institucions.

La Llull DB és un recurs en xarxa que requereix un registre previ dels seus usuaris; ofereix una versió en català i una versió en anglès.