Programa París 2015

Simposi Internacional Barcelona-París

El Simposi Internacional Barcelona-París té com a objectiu estudiar i donar a conèixer les relacions intel·lectuals entre Barcelona i París, en el període 1875-1975, des del punt de vista de la Literatura comparada i la Història com - parada dels intel·lectuals i la Història cultural de les capitals. 

París, al segle XIX i part del XX, va ser una referència ineludible per Barcelona, fins el punt que va marcar profundament el seu model urbà, de ciutadania i de camp literari i intel·lec - tual. No obstant, fins avui aquesta relació s’havia estudiat sobretot pel que fa a les arts plàstiques, especialment la pintura. En aquesta ocasió ens centrem en els escriptors i en el seu compromís polític i intel·lectual. 

La major part dels grans escriptors catalans han passat en algun moment per París, sigui com a corresponsals, com a viatgers, o com a exiliats, i han desprès de la capital de França una visió del que hauria de ser Barcelona, —o del que hauria de defugir. A més a més, la literatura catalana s’ha definit, durant una gran part de la seva història i de manera molt profunda, en relació a la literatura francesa: lectures, debats literaris i fonaments ideològics d’irradiació parisenca tenen a Barcelona un ressò i un desenvolupament específics. Per la seva banda, no són pocs els escriptors france - sos que han fet estades a Barcelona que mereixen ser contextualitzades i estudiades. 

Malgrat certs desequilibris i asimetries en les relacions entre aquestes dues capitals, per la seva intensitat i amplitud, impliquen no limi - tar-se a la comparació, sinó també reflexionar sobre el paper d’aquesta relació en la Història cultural europea.

Seu del simposi

Institut d'Études Avancées, Paris
Hôtel de Lauzun, 17 quai d’Anjou,
75004 Paris
Veure mapa
http://paris-iea.fr/contact-et-plan-dacces

Programa París 2015

dimecres, 30 setembre, 2015 - 09:30

dimecres, 30 setembre, 2015 - 10:00

Montserrat Prudon-Moral (Université Paris-8)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 10:45

Stéphane Michonneau (Casa de Velázquez-Université Lille-III)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 11:45

Joan Roca i Albert (MUHBA)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 12:30

Vincent Robert (Université Paris I)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 15:00

Eliseu Trenc (Université de Reims)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 16:45

Silvia Coll-Vinent (Universitat Ramon Llull)

dimecres, 30 setembre, 2015 - 17:30

Xavier Pla (Universitat de Girona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 09:30

Annick Allaigre (Université Paris-8)

dijous, 1 octubre, 2015 - 11:15

Marc Audí (Université Bordeaux-Montaigne)

dijous, 1 octubre, 2015 - 11:15

Bernat Padró Nieto (Universitat de Barcelona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 12:00

Lourdes Cirlot (Universitat de Barcelona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 15:00

Antoni Martí Monterde (Universitat de Barcelona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 15:45

Teresa Rosell Nicolás (Universitat de Barcelona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 16:45

Alex Matas Pons (Universitat de Barcelona)

dijous, 1 octubre, 2015 - 17:45

Maria Llombart Huesca (Université d’Avignon)

divendres, 2 octubre, 2015 - 09:30

Roxana Nadim (Institut d’Études Politiques d’Aix-en-Provence)

divendres, 2 octubre, 2015 - 10:15

Estrella Massip i Graupera (Aix Marseille-Université)

divendres, 2 octubre, 2015 - 11:15

Ester Pino (Universitat de Barcelona)

divendres, 2 octubre, 2015 - 15:00

Henri Garric (Université de Dijon)

divendres, 2 octubre, 2015 - 15:45

Adolfo Sotelo Vázquez (Universitat de Barcelona)

divendres, 2 octubre, 2015 - 16:45

Christophe Charle (ENS-Paris, Université Paris I)

divendres, 2 octubre, 2015 - 18:00