Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

2021

Romance Languages and Linguistic Theory. Selected papers from 'Going Romance'  32, Utrecht 2018

2018

Actas do XIII Congreso Internacional de Lingüística Xeral (ed. M. Díaz, G. Vaamonde, A. Varela, Mª C. Cabeza, J. M. García-Miguel y F. Ramallo)

2020

Ao Encontro das Línguas Ibéricas II

Carrilho, A. R.; Cao, A. B.; Vázquez, I; Osório, P.; Flores, T. (ed.)

Congressos