Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

2021

Uztaro, 118

2021

Romance Languages and Linguistic Theory. Selected papers from 'Going Romance'  32, Utrecht 2018

Gramàtica del català antic

Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manuel; Rigau, Gemma (ed.)

Congressos