Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

Journal of Quantitative Linguistics

2019

Ed. Marquès-Pascual, L.;  Cortijo Ocaña, A.

Second and Third Language Acquisition in Catalan-Speaking Regions

2020

Ao Encontro das Línguas Ibéricas II

Carrilho, A. R.; Cao, A. B.; Vázquez, I; Osório, P.; Flores, T. (ed.)

Congressos