Grup d'Estudi de la Variació Dialectal (GEVaD)

El GEVaD s'ocupa de l'estudi de la variació dialectal sincrònica. Té com a objectiu principal l’estudi de fenòmens fonètics, fonològics i morfològics, amb èmfasi, per una banda, en la variació dialectal del català i en la comparació entre diferents llengües romàniques i altres llengües i, per l’altra, en l’estudi de les interaccions entre diferents components de la gramàtica.

Publicacions

2021

El contínuum románico. La transición entre las lenguas románicas, la intercomprensión y las variedades lingüísticas de frontera

2018

Comunitat lingüística i norma (ed. M.À. Pradilla)

Congressos