“Adquisició bilingüe de la fonologia: aspectes de la influència de la llengua dominant”

“Adquisició bilingüe de la fonologia: aspectes de la influència de la llengua dominant”

dimecres 27-02-2013/16:30
Lloc
Sala de Professors, 5è pis de l’Aulari Josep Carner, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Organitzador
Maria-Rosa Lloret

Conferència a càrrec de Conxita LLEÓ (Universität Hamburg). La finalitat d’aquesta presentació és informar sobre resultats d’un seguit de projectes que han tingut lloc a la Universitat d’Hamburg i que han investigat l’adquisició simultània d’una llengua romànica (el castellà) i una llengua germànica (l’alemany) per part de nens i nenes que resideixen a Alemanya. Revisarem casos d’influència de la llengua dominant (l’alemany) sobre la llengua parlada a casa, i veurem que a més de certs efectes que van desapareixent segons els nens van creixent, hem trobat un efecte més resistent a desaparèixer: transferència d’una part de la jerarquia de restriccions de l’alemany sobre el castellà. Les dades, bilingües i monolingües, es troben al Hamburger Zentrum für Sprachkorpora: www.HZSK.de.