“Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental: de l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística”

“Direccionalitat, ritme, abast i naturalesa del canvi lingüístic en curs en català nord-occidental: de l’anàlisi dialectomètrica a la reflexió sociolingüística”

dijous 04-07-2013/11:00
Lloc
Sala de Graus de la Facultat de Filologia

Defensa de tesi doctoral a càrrec d’Esteve VALLS (Universitat de Barcelona). Els directors són el Dr. Joaquim Viaplana (UB) i el Dr. Esteve Clua (UPF).