Vint-i-unè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 21): “Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català”

Vint-i-unè Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB 21): “Clàssics d’ahir i d’avui en la gramàtica del català”

dilluns 11-11-2013/10:00
Lloc
Aula Capella, Facultat de Filologia, Universitat de Barcelona
Organitzador
Grup d’Estudi de la Variació (Grup d’Estudi de la Variació Dialectal)

Des del 1993, la Secció de Lingüística del Departament de Filologia Catalana de la Universitat de Barcelona organitza anualment el Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona amb la voluntat d’apropar la recerca que es fa al Departament als estudiants. 

Les diferents edicions del Col·loqui s’han dedicat, sobretot, als estudis sobre la variació lingüística, des de perspectives diverses com ara la dialectològica, la sociolingüística o la pragmàtica. També hi ha hagut, però, edicions puntuals més orientades cap als estudis de tipus estrictament gramatical, com és el cas de la cinquena i la desena edició, que van tenir per tema, respectivament, «La gramàtica i la semàntica» i «Lingüística i gramàtiques». Aquest és el cas, també, de l’edició d’enguany, que es dedica a la gramàtica del català, en els plans fonètic, fonològic, morfològic, sintàctic i lexicològic. 

Determinades qüestions gramaticals de la llengua catalana sempre han cridat l’atenció de gramàtics i lingüistes, ja sigui per la complexitat que presenten, ja sigui pel fet que són singulars en relació amb la resta de llengües, o, inversament, pel fet que hi mantenen determinats paral·lelismes. És el cas dels timbres vocàlics i de l’harmonia vocàlica, en l’àmbit de la fonètica; el de la interpretació fonològica de la vocal neutra o la reducció vocàlica, en el de la fonologia; el de l’al·lomorfia, la concordança i les asimetries, en el de la morfologia; el de la inacusativitat i la inergativitat, en el de la sintaxi; o el de la formació de compostos nominals, en el de la lexicologia. Són temes clàssics, sobre els quals s’ha anat tractant de manera recurrent i que encara són vigents i objecte d’anàlisi des de l’angle que aporten els models teòrics més recents. 

Amb la finalitat d’abordar algunes d’aquestes qüestions, hem articulat el col·loqui d’enguany en cinc sessions corresponents als camps gramaticals esmentats més amunt, i hem convidat per a cadascuna d’aquestes sessions un especialista en el camp: Jesús Jiménez (U de València) per a la sessió de fonètica, Joan Mascaró (U Autònoma de Barcelona) per a la de fonologia, Andrew Nevins (U College of London) per a la de morfologia, Jaume Mateu (U Autònoma de Barcelona) per a la de sintaxi i Mercè Lorente (U Pompeu Fabra) per a la de lexicologia. I amb l’ànim de fomentar el debat, en aquesta ocasió cadascuna de les xerrades anirà seguida d’una discussió conduïda, també, per un especialista en el camp. Esperem, com sempre, comptar amb la vostra assistència i participació.