«Estratègies en l’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques»

«Estratègies en l’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques»

Ponència invitada al 27è Col·loqui Lingüístic de la Universitat de Barcelona (CLUB-27): 'L’adaptació de manlleus en català i en altres llengües romàniques'

Dates
15/11/2019
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona