«L’efectivitat del programa d’intervenció narrativa multimodal (NMM): evidències de tres estudis realitzats a educació infantil»

«L’efectivitat del programa d’intervenció narrativa multimodal (NMM): evidències de tres estudis realitzats a educació infantil»

Comunicació presentada al XIII Workshop sobre la prosòdia del català

Dates
07/07/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona