«Propietats fonològiques dels binomis (ir)reversibles en català»

«Propietats fonològiques dels binomis (ir)reversibles en català»

Comunicació presentada al XII Workshop sobre Prosòdia del català

Dates
15/07/2021
Lloc
Universitat de Barcelona & Universitat de les Illes Balears