Esteve Valls i Alecha

Investigador d'altres universitats
Línies de recerca

Variació i canvi lingüístic, processos de desdialectalització del català, convergència i divergència lingüística en l'àmbit del català nord-occidental, estudi de l'efecte frontera, desenvolupament i aplicació de sistemes d'anàlisi dialectomètrica.

Universitat Internacional de Catalunya / Universitat de Barcelona
e.valls@ub.edu

Relevant publications

2018
Speelman, Dirk; Heylen, Kris i Dirk Geeraerts (ed.)

 Mixed-Effects Regression Models in Linguistics. (Quantitative Methods in the Humanities and Social Sciences)

Cham
Springer
p. 71-97
2017
Giralt, Javier; Moret, Maite (ed.)

El repte d’investigar sobre la Franja d’Aragó

Saragossa
Prensas Universitarias de Zaragoza
p. 51-86
2017
Bouma, Goose; Van Noord, Gertjan; Wieling, Martijn (ed.)

From Semantics to Dialectometry. Festchrift in honor of John Nerbonne(Tributes, 32.)

London
College Publications
p. 117-127