«Antoni M. Badia i Margarit: més enllà de la fonètica i la fonologia»

2022

«Antoni M. Badia i Margarit: més enllà de la fonètica i la fonologia»

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
p. 27-48