«Comentaris a “Regularitat i excepcions en fonologia: les reduccions vocàliques”, de Joan Mascaró»

2015

«Comentaris a “Regularitat i excepcions en fonologia: les reduccions vocàliques”, de Joan Mascaró»

Lloret, Maria-Rosa; Pons-Moll, Clàudia; Bosch-Roura, Eva

Maria-Rosa Lloret, Clàudia Pons-Moll i Eva Bosch-Roura (eds.), Clàssics d’ahir i d’avui en la gramática del català. (Col·lecció Lingüística Catalana, 15.)

Barcelona
Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona
pàg. 71-103
Arxius adjunts