«El gènere i les terminacions nominals»

En premsa

«El gènere i les terminacions nominals»

Pérez-Saldanya, Manuel; Martines, Josep; Rigau, Gemma; Antolí, Jordi (ed.)

Gramàtica del català antic

València
Publicacions de la Universitat de València
cap. 9