«Epítesis consonàntiques fonètiques i morfològiques»

2023

«Epítesis consonàntiques fonètiques i morfològiques»

Font, M.; Puig, M.; Veny, J.-R. (ed.)

In memoriam Joan Julià-Muné. Miscel·lània d'homenatge

Lleida
Aula Màrius Torres & Pagès Editors
p. 129-145
Arxius adjunts
Preprint261.92 KB