«L’evolució del morfema de cinquena persona en català antic: de cantats a cantau»

2022

«L’evolució del morfema de cinquena persona en català antic: de cantats a cantau»

SCRIPTA, Revista internacional de literatura i cultura medieval i moderna, 19

p. 77-99