«Notes sobre l'estructura rítmica del poema 'Demanda feta per mossèn Ausiàs March a Joan Moreno'»

2023

«Notes sobre l'estructura rítmica del poema 'Demanda feta per mossèn Ausiàs March a Joan Moreno'»

Estudis en honor del professor Rafael Alemany Ferrer (ed. M. Garcia et al. )

Alacant
Universitat d'Alacant
p. 247-255
Arxius adjunts
PDF317.49 KB