En premsa

En premsa
Ackema, P.;  Bendjaballah, S.;Bonet, E.; Fábregas, A. (ed.)

The Wiley Blackwell Companion to Morphology

Sussex (United Kingdom)
John Wiley & Sons
chapter 32
En premsa

Antoni M. Badia i Margarit: rellevància acadèmica, inquietud científica i servei a la llengua

Barcelona
Institut d'Estudis Catalans
En premsa
Ritter, N.; van der Hulst, H. (ed.)

Oxford Handbook of Vowel Harmony

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Martines, Josep; Pérez-Saldanya, Manuel; Rigau, Gemma (ed.)

Gramàtica del català antic

Berlin
De Gruyter
En premsa

Oxford Research Encyclopedia of Linguistics

Oxford
Oxford University Press
En premsa
Gil, Juana; Llisterri, Joaquim (ed.)

Fonética y fonología descriptivas de la lengua española

Georgetown
Georgetown University Press