Drupal

Curs intensiu de LaTeX i d’OT-Help 2.0, a càrrec de Francesc Torres-Tamarit (SFL, CNRS/Paris 8)

Curs intensiu de LaTeX i d’OT-Help 2.0, a càrrec de Francesc Torres-Tamarit (SFL, CNRS/Paris 8)

Monday 20-06-2016/11:00
Lloc
Aula 0.2, Edifici Josep Carner, Universitat de Barcelona
Organitzador
GEVAD, Departament de Filologia Catalana i Lingüística General, Secció de Lingüística Catalana.

Primera sessió. Dilluns 20 de juny, 11-14h, aula: 0.2 

Introducció a LaTeX I (1)

  • La classe de document “article”. Confecció bàsica: el títol i les referències bibliogràfiques, referències creuades, negreta, cursiva, versaleta, etc.
  • Taules, exemples numerats i imatges. 

Introducció a LaTeX I (2)

  • figures (representacions autosegmentals)
  • tableaux
  • transcripcions fonètiques 

LaTeX és un sistema de preparació de documents que ajuda a aconseguir textos de màxima qualitat. S’utilitza de forma prioritària, tot i que no de forma exclusiva, en documents de tipus tècnic i científic, i permet focalitzar-se més en els continguts que en la forma. Més informació: https://latex-project.org/. 

*Nota: Caldrà portar l’ordinador i haver-se descarregat un programa i uns arxius. 

Segona sessió. Dimecres 22 de juny, 11-13h, aula: 0.2 

Introducció a OT-Help 2.0 

  • La creació d’un document d’Excel per derivar gramàtiques i tipologies factorials en teoria de l’optimitat.
  • La creació dels documents d’input, de GEN i de CON per derivar tipologies factorials en serialisme harmònic. 
  • OT-Help 2.0 és una eina que facilita el procés analític en teoria de l’optimitat. Serveix per determinar jerarquies i per generar tipologies factorials. Més informació: http://people.umass.edu/othelp/. 

*Nota: Caldrà portar l’ordinador i haver-se descarregat un programa i uns arxius.

Confirmació d'assistència: Clàudia Pons-Moll (claudia.pons@ub.edu)