Drupal

«Efectes acústics dels moviments corporals en la qualitat de les vocals del català»

«Efectes acústics dels moviments corporals en la qualitat de les vocals del català»

Paper presented at the XIII Workshop sobre la prosòdia del català

Dates
07/07/2022
Lloc
Universitat de Barcelona, Barcelona