Drupal

«Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a#/ com a [E, O]»

«Extensió i evolució dels trets de color de la vocal baixa posttònica final en valencià: l’harmonia vocàlica i la neutralització de la vocal /a#/ com a [E, O]»

Paper presented at the Jornades de Lingüística Catalana a Viena 2023

Dates
19/10/2023 - 20/10/2023
Lloc
Universität Wien (Austria)