Drupal

«Altres fenòmens vocàlics en el mot»

2002

«Altres fenòmens vocàlics en el mot»

Solà, Joan; Lloret, Maria-Rosa; Mascaró, Joan; Pérez Saldanya, Manuel (dir.)

Gramàtica del català contemporani, vol. 1

Barcelona
Empúries
p. 195-249